Toppers of AISSCE (12th) – 2020

1 PRIYTAM
PRIYATAM KR. MEHTA
94.4 %
2 Amrit Raj
AMRIT RAJ
90 %
3 Vivek Pandey
VIVEK PANDEY
83.6 %
4 Rani Kumari
RANI KUMARI
79.2 %
7 Shreya Shrivastava
PRIYATAM KR. MEHTA
94.4 %
8 Sugandha Dubey
SUGANDHA DUBEY
78.6 %
5 Mimansa Sukriti
MIMANSA SUKRITI
80.8 %
6 Priyanka Kumari
PRIYANKA KUMARI
80.2 %
7 Nitesh Kumar
NITESH KUMAR
79.2 %
9 Vandana Priyashi
VANDANA PRIYASHI
78.2 %
10 Hemant Kumar
PRIYATAM KR. MEHTA
94.4 %

Toppers of AISSE (10th) – 2020

01
ANSHUMAN MISHRA
98.8 %
02
SIDDARTH KR. SINGH
97.6 %
03 (2)
PRITAM RAJ
96.8 %
03
ADITI KUMARI
96.8 %
04 (2)
PRIYATAM KR. MEHTA
94.4 %
04
NISHANT GUPTA
96.6 %
05
KHUSBOO KUMARI
96.6 %
06
SAKSHI PATHAK
96.2 %
07
RAUSHAN KR. SINGH
96 %
09 Saket Kamal
SAKET KAMAL
95.4 %
08
KUMARI SONI PRIYA
95 %
10
SARVJEET KUMAR
94.6 %